Sala własna.

Sala wyposażona jest w plansze ścienne.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, odtwarzacza DVD.
Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: dostęp do WC,